Oznámení pro rodiče

Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ bude uzavřena, na základě dotazování rodičů, 

od 23.12. 2017 do 2.1. 2018 včetně ( 4 pracovní dny)

 

Předem děkujeme za pochopení

                             Naděžda Fausová- ředitelka MŠ Řitka

Fotogalerie z naší MŠ najdete nově na >>> msritka.rajce.idnes.cz/ !!!!

 

 

Důležité informace o naší MŠ

 

Adresa :Mateřská škola Řitka, 

okres Praha – západ, U Školky  140, 252 03 Řitka

 

Tel : 318 592 139 do MŠ, 318 592 904 do školní jídelny

e-mail: msritka@seznam.cz

www.ms-ritka.webnode.cz

 

Ředitelka MŠ : Naděžda Fausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 52 dětí

Provoz MŠ    :  6. 15 – 16.45

 

Poplatky v MŠ ve školním roce 2016/ 2017 :

 

Stravné          

- přesnídávka         8,00 Kč + nápoj 1,00 Kč

- oběd                         21,00 Kč + nápoj 1,00 Kč

- svačina               8,00 Kč  + nápoj 1,00 Kč

-  celkem                      40,00 Kč/den

                            

                                                                    

Děti MŠ nad 6 let  z důvodu odkladu školní docházky mají cenu oběda v hodnotě : 42,-Kč

 

Úplata za  předškolní vzdělávání je stanovena ve školním roce 2016/2017 na 700,-Kč.

Osvobozeny jsou děti v posledním ročníku mateřské školy, a to na dobu 12 měsíců.

 

Poplatky ( stravné a úplatu za předškolní vzdělávání) vyřizuje vedoucí školní jídelny - paní  Jiřina Bartůňková, kancelář  najdete ve školní jídelně v suterénu MŠ. Úhrada je vždy do 15.dne příslušného měsíce a je možné výše uvedené poplatky hradit  i v hotovosti, ale spíše upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet mateřské školy.

 

!! Pozor  - informace pro rodiče !

 od 1.1.2017 novela Školského zákona č. 178/2016!!

 

-          §34 – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (spádová mateřská škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání - zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit možnost individuálního vzdělávání ( ověření úrovně osvojených dovedností a znalostí  dítěte dle očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - provede mateřská škola v daném termínu v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)

-          zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. V Mateřské škole Řitka, okres Praha západ bude zápis a odpoledne otevřených dveří, pro školní rok 2017/2018, dne 3.5.2017 od 13:00 hod do 18:00 hod.

Podrobné informace k zápisu a kritéria přijetí budou včas oznámena koncem měsíce března 2017 J

Do spádové MŠ se  přijímají děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu  obce Řitka.

-          povinný zápis do základní školy se bude konat v termínu od 1. dubna do 30. dubna – termín si určuje základní škola sama

-          pokud rodič zamýšlí u svého dítě odklad školní docházky, je třeba jít s dítětem k zápisu do ZŠ a žádost o odklad povinné školní docházky doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.( Prosíme o zvážení,  zda se již pomalu neobjednávat na vyšetření s dítětem již nyní a mít výsledky již u zápisu ve škole J - tím by naše MŠ včas  věděla kolik dětí odchází do ZŠ a kolik dětí může přijmout. Nedošlo by k situaci, kdy jsme ještě v polovině června nevěděli, zda dítě odchází do základní školy  či nikoliv J)

 Kontakty na Pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje pro případ potřeby doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení:

 

Pracoviště: Příbram

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram
Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník
Telefon: 318624085
Fax: 318627758
Mobil: 733640081
e-mail:
pribram@pppsk.cz
Provozní doba:
Po-St: 7.30-16.00 ,  Čt: 7.30-18.00,    Pá: 7.30-14.00

 

 

Co by Vaše dítě při přijetí do  MŠ mělo umět:

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící
 • pít z hrnečku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček (pleny jsou nepřípustné)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 •  zvládat chůzi po schodech

Pokud  Vaše dítě něco z výše uvedeného ještě nezvládá  - do začátku nového školního roku máte ještě spoustu času vše se pokusit natrénovat a vždy je zde někdo, kdo podá pomocnou ruku, povzbuzení a úsměv… .  J

 

Co budete do MŠ potřebovat:

 • bačkory, starší sandálky na přezutí (pantofle, kroksy nejsou vhodné –nebezpečí úrazu)
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i větším dětem se může stát, že se mohou polít)
 • oblečení do třídy –šaty, zástěrky - ne se zapínáním  na zádech, pohodlné kalhoty na gumu
 • oblečení na pobyt venku (džíny nejsou na vycházku to pravé – také musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní)
 • pláštěnka
 • v zimě rukavice  možno je přidělat na šňůrku k bundě (zamezíte případné ztrátě)  -prosíme jen palčáčky –prstové se obtížně oblékají
 • pyžamo, noční košilku (podepsané)

Vše uložit do plátěného sáčku na šňůrku J nebo do malého batůžku

 

 

V naší mateřské škole najdete útulné prostředí, při hře s dětmi rozvíjíme :

citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdraví, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování, vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a významu přírody pro život člověka.

 

Hlavním cílem naší mateřské školy je poskytovat dětem odbornou péči s podnětným a obsahově bohatým programem, zaměřeným především na samostatnost, sebevyjádření, získání vzdělávacích dovedností a poznávání hravou nenásilnou formou, sociální výchovu a rozvoj intelektu a řeči. Od školního roku 2001/2002 jsme se zaměřili na seznámení dětí se škodlivým působením omamných látek a drog - zahrnutím pohádek a příběhů, sledování "protidrogových" večerníčků, divadelní scénky s maňásky.

 

Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, též využíváme koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou. Mezi nadstandartní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří :předplavecká výuka, seznámení s anglickým jazykem, divadelní představení, výlety a zábavná odpoledne.

 

Naši mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti ve věku od 3-6 let, jejichž rodiče projeví zájem o náš vzdělávací program.

logo

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/logo-jpg/

Infopanel

Datum 03.01.2017

Vložil admin

Titulek Aktualizace

Odpovědět

Nové informace - Akce školky

Anketa

Líbí se Vám nové stránky ?

Celkový počet hlasů: 194