Ochrana osobních údajů

 

Obecné údaje: 

Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ zpracovává osobní údaje na základě školského zákona, správního řádu, zákona o účetnictví, zákoníku práce.

Předává  osobní  údaje na vyžádání  orgánům veřejné moci, Policii, OSPODU

Informace o zpracování osobních údajů : 

tel. kontakt - na ředitelku MŠ Řitka (Naděždu Fausovou) 318 592 139