Internetová poradna pro rodiče

Nabízím všem rodičům možnost využít (i anonymně) internetové poradny při řešení nejrůznějších vývojových, vztahových, výchovných, školních, psychologických a jiných obtíží. 

Své dotazy zasílejte na e-mail:

tereza.poradna@seznam.cz

Pokud to půjde, poradím, nasměruji… Pokud ne, doporučím, kam jinam se obrátit.

 

O mně:

Tereza Poljaková (*1979), vdaná, čtyři děti

Vzdělání:

Univerzita Karlova (Fakulta sociálních věd – obor sociologie a sociální politika)  

PVŠPS (Pražská psychoterapeutická fakulta - teoretické studium psychoterapie)

Výcviky:

Systematický výcvik v Gestalt psychoterapii (1.stupeň), IVGT

Výcvik v telefonické krizové intervenci, Sdružení Linka bezpečí 

Výcvik v programu PětP, Hestia

Kurzy, semináře, workshopy:

Sandplay (terapie hrou v písku), Skupinová psychoterapie, Racionálně-emotivně-behaviorální terapie, Gestalt a konstelace, Relaxační techniky, Rodinná tvarová terapie, Respektovat a být respektován, Komunikační dovednosti, Osobní existenciální analýza, Rodinná scéna ad.

Praxe:

Momentálně RD, soukromá praxe (terapeutická práce s dětmi i dospělými), 

pořádání seminářů o výchově a přístupu k dětem, Linka bezpečí, PětP