Jak můžete naší MŠ pomoci

 

- při opravě hraček

- šití prádla, oblečků na panenky

- sponzorské dary (hračky, pomůcky pro výchovnou činnost, ...)

- při aktivitách školy jako jsou výlety, školní oslavy