Charakteristika naší školky

30.08.2011 10:50

 

Mateřská  škola Řitka, okres Praha - západ  je  dvoutřídní  předškolní  zařízení  zřízené  obcí  Řitka s hygienickou  kapacitou  25  dětí  na  1  třídu.  V  provozu  je  od  01. 04. 1989. Od 01.01. 2003 přešla MŠ do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací, která sdružuje  mateřskou  školu  a  školní  jídelnu. ŠJ využívá ke stravování i Základní škola Líšnice a od 1.1.2008 i Mateřská škola Klínec. Z důvodů navýšení žáků ZŠ Líšnice ve školním roce 2009/2010 byla zažádáno o mimořádnou změnu pro ŠJ v zařazení  v Rejstříku škol a školských zařízení – na základě žádosti byla zvýšena kapacita ze 120 jídel na 150 jídel.

 

Mateřská škola je přízemní budova obdélníkového tvaru. Polovina budovy je podsklepena a v tomto suterénu se nachází školní jídelna. Hotové pokrmy se z kuchyně do MŠ dopravují pomocí malého výtahu do přípravny, která je samostatná pro každou třídu.

Třídy jsou zrcadlově umístěny a mají dvě části – prostor se stolky a prostornou hernu, která slouží i k odpolednímu odpočinku dětí - ( lehátka se denně uklízí),  šatnu, hygienické  zařízení  a kabinet.  Vytápění v MŠ  je  elektrické  podlahové. Škola  je   vybavena funkčním nábytkem odpovídajícím stávajícím hygienickým normám, který se dle finančních možností obměňuje –skříňky s barevnými kontejnery, plastová lehátka, šestihranné stolečky a židličky ( jejich výška dle hygienických norem), ale i dětský nábytek- dětská sedačka apod. Také  pomůcky  se  dle  finančních  možností  neustále  doplňují  nebo  si  je  učitelky i  vyrábějí  samy.

 

Okolo  mateřské  školy  je prostorná  zahrada s travnatou plochou – 2 500m2 a s celkem vzrostlými jehličnatými stromy, které dětem poskytují stín v horkých letních dnech. Na zahradě se nachází průlezka - tunel, houpačky, skluzavka, zahradní domeček, průlezka tvaru Z a kladina. Tělocvičnu  ani  hřiště  škola  nemá, ale v letních měsících se ke cvičení může využít i krytá venkovní terasa, která je volně přístupná ze třídy i ze samotné zahrady. V roce 2003 byla vybudována dvě pískoviště v prostoru zahrady (4 x 4m). V roce 2009 bylo zakoupeno zahradní vybavení -  dřevěná mašinka s dvěma vagónky a v roce 2010 dřevěná lodička, díky finančním darům od rodičů. Také jsme obdrželi věcný dar – velkou trampolínu.

 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Ve školním roce 2000/2001 byla škola připojena na obecní vodovod a na obecní tlakovou kanalizaci.

 

Mateřská škola spolupracuje i s PPP- Praha – západ, dětským pediatrem, dětskou zubní lékařkou a logopedkou. Také se snažíme, aby spolupráce s rodiči byla na vysoké profesionální úrovni a klademe důraz na vzájemnou informovanost a diskrétnost.

Zpět