Organizace dne v MŠ

 

1.třída

 

6.45  –    7.30       Scházení dětí v jedné třídě

 

7.30  –    8.30       Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry, individuální péče  pro děti se spec. vzděl.      potřebami, jazykové chvilky

 

8.30  –    8.50       Tělovýchovná chvilka, hygiena

 

8.50  –    9.15       Přesnídávka

 

9.15  –    9.35       Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

 

9.35  –  11.35       Příprava a pobyt venku

 

11.35  –  12.35    Převlékání, hygiena, oběd

 

12.35  –  14.45    Příprava  a odpočívání po obědě

 

14.45  –  15.15    Oblékání, hygiena, svačina

 

15.15  –  16.45    Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

 

2. třída

 

6.45  –    7.30       Scházení dětí v jedné třídě

 

7.30  –    8.30       Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry, individuální péče pro děti se spec. vzděl. potřebami, jazykové chvilky

 

8.30  –    9.00       Tělovýchovná chvilka, hygiena

 

9.00  –    9.15       Přesnídávka

 

9.15  –    9.45       Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

 

9.45  –  11.45       Příprava a pobyt venku

 

11.45  –  12.45    Převlékání, hygiena, oběd

 

12.45  –  14.30    Příprava a odpočívání po obědě

 

14.30  –  15.00    Oblékání, hygiena, svačina

 

15.00  –  16.45    Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)