Personální podmínky

 

Výchovnou práci s dětmi provádí ředitelka Naděžda Fausová, zastupující učitelka Jaroslava Zákorová DiS a paní učitelky – Lenka Rathausová a Dana Jará

O provoz školy se stará školnice Alena Wurmová, uklízečka Gabriela Gjulemetová.

Stravování dětí zajišťuje hospodářka Jiřina Bartůňková, kuchařka Marcela Sudová.

 

Předplaveckou výuku zajišťuje Naděžda Fausová a Jaroslava Zákorová - DiS.

 

MŠ spolupracuje s dětskou lékařkou  Mudr. Novákovou a Mudr. Štěpánkovou